کمیته پژوهش

مسئولیت این کمیته با اقای دکتر رضا محمدی بوده و وظایف این کمیته به شرح ذیل می باشد: 1- تهيه، تدوين و پيشنهاد اهداف، خط مشي و سياست‌هاي پژوهشي انجمن به هئيت مديره.2- تهيه، تدوين و پيشنهاد برنامه‌هاي كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت پژوهشي انجمن به هئيت مديره.3- تهيه، تدوين و پيشنهاد ضوابط و مقررات برقراري نحوه ارتباط با مراكز علمي، پژوهشي نظامي داخل و خارج كشور به هئيت مديره.4- تهيه، تدوين و پيشنهاد اولويت‌هاي پژوهشي به هئيت مديره. 5- تصويب طرح‌ها، قراردادها و فعاليت‌هاي پژوهشي و نظارت بر حسن اجراي آنها براساس سياست‌هاي پژوهشي انجمن.6- تهيه، تدوين ضوابط و مقررات نحوه ترغيب و تشويق، پژوهشگران و دانشجويان و اعضاء در پيشبرد فعاليت‌هاي پژوهشي مورد نياز انجمن.7- بررسي و ارائه طرح‌هاي نحوه ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي تسهيل فعاليت‌ها و طرح‌هاي پژوهشي اعضاء در راستاي اهداف و سياست‌هاي پژوهشي انجمن.۸- همكاري پژوهشي با مراكز پژوهشي نظامي و غيرنظامي داخل و خارج كشور بر اساس سياست‌هاي پژوهشي انجمن.9- تهيه، تدوين و پيشنهاد بودجه پژوهشي انجمن به هئيت مديره.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *