کمیته پشتیبانی

مسئولیت این کمیته با اقای  مجتبی اسلامی بوده و وظایف این کمیته به شرح ذیل می باشد: 1- تهيه طرح‌ها و برنامه‌هاي پشتيباني،‌ مالي، تداركاتي، اداري از فعاليت‌هاي انجمن براساس برنامه‌هاي مصوب.2- تهيه و تدوين پيشنهاد برنامه‌هاي كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت پشتيباني يه هئيت مديره.3- تهيه و تنطيم مفاد قرارداد‌هاي پژوهشي و انعقاد قرارداد‌هاي آن با سازمان‌ها، مراكز و افراد. 4- نظارت بر هزينه‌كرد بودجه‌هاي مصوب و ارائه گزارش به هئيت مديره.5 – واگذاري بودجه و امكانات مصوب هئيت مديره براي فعاليت‌هاي انجمن.6- پشتيباني مالي، تداركاتي همايش‌ها، دوره‌هاي آموزشي براساس بودجه و برنامه‌هاي مصوب هئیت مديره.7- انجام امور مالي،‌ اداري و پشتيباني انجمن.8-پياده‌سازي سامانه تجزيه و تحليل و ايجاد هماهنگي‌ و ارتباط در موضوع پشتيباني پروژه‌هاي پژوهشي. 9- اخذ گزارش پيشرفت و صدور مجوز پرداخت‌هاي مربوط به پروژه‌ها.

2 thoughts on “کمیته پشتیبانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *