مجمع عمومی انجمن علمی روانشناسی نظامی ایران روز پنج شنبه 22 تیر برگزار می شود

گروه خبر- مجمع عمومی سالیانه انجمن علمی روانشناسی نظامی ایران روز پنج شنبه 22 تیرماه در بیمارستان امام سجاد ناجا

بیشتر بخوانید

انتخابات هیات مدیره انجمن اول آذر برگزار خواهد شد

گروه خبر- انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن علمی روانشناسی نظامی ایران روز چهارشنبه مورخ اول آذر 96  برگزار خواهد

بیشتر بخوانید