آخرین مطالب

تقدم زمانی فراشناخت در ایجاد و رشد نشانه‌های اضطراب و افسردگی در چارچوب استرس‌‌های زندگی

نویسندگان: اِ. اسین یلماز، تولین گن‌جونز . آدریان ولز[۱]

منبع: Journal of Anxiety Disorders 25 (2011) 389–۳۹۶

ترجمه: امیر محسن راه‌نجات

دانشجوی دکترای روانشناسی گروه روانشناسی بالینی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا…(اعظم)

چکیده: مطابق نظریه فراشناختی اختلالات روانی، فراشناخت‌ها جزء عوامل آسیب‌پذیر در پیش‌بینی ایجاد و رشد نشانه‌های روانشناختی می‌باشند. مطالعه حاضر بر اساس یک بررسی آینده‌نگر به تحقیق پیرامون نقش تقدم زمانی عوامل فراشناختی در ایجاد و رشد نشانه‌های اضطرابی و افسردگی در چارچوب استرس‌های زندگی می‌پردازد. مشارکت‌کنندگان شامل ۱۷۲ دانشجو و بزرگسال ساکن در شهرهای بلو و آنکارای ترکیه بودند. دو مجموعه جداگانه از تحلیل‌های رگرسیون سلسله مراتبی انجام شد. در این تحلیل‌ها، در مرحله دوم، اضطراب و افسردگی با اثرات اصلی و تعاملی فراشناخت و استرس پس از کنترل سطوح نشانه‌های اندازه‌گیری شده خط پایه در مرحله اول، سن و جنس، رگرسیون شدند. نتایج نشان داد که باورهای فراشناختی منفی درباره کنترل‌ناپذیری و خطر نگرانی، به طور معناداری تغییرات باقی‌مانده هم در اضطراب و افسردگی را بعد از کنترل اثرات منفی رویدادهای استرس‌زای زندگی، پیش‌بینی می‌نمود. به علاوه به هنگام کنترل سطح خط پایه اضطراب و سایر تفاوت‌های فردی، تعامل فقدان اطمینان شناختی با جر و بحث‌های روزانه، تغییر در اضطراب را پیش‌بینی می‌نمود. نتایج این مطالعه از نظریه فراشناختی آسیب‌شناسی روانی حمایت می‌نمایند. 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

buy Lexapro online uk Lexapro online pharmacy Lexapro online order buy Lexapro cheap