آخرین مطالب

بررسی رابطه نشانه‌های استرس پس از ضربه با راهبردهای کنترل افکار و باورها: به عنوان یک پیش‌بینی‌کننده در مدل فراشناختی

نویسندگان: پانوس روسیس و آدریان ولز

دپارتمان روانشناسی بالینی دانشگاه منچستر  

منبع: Personality and Individual Differences 40 (2006) 111–۱۲۲

ترجمه: امیر محسن راه‌نجات

دانشجوی دکترای روانشناسی گروه روانشناسی بالینی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا…(اعظم)

خلاصه: هدف مطالعه حاضر بررسی نقش باورهای فراشناختی و راهبردهای مقابله‌ای (نگرانی) در تداوم نشانه‌های استرس پس از ضربه در یک جمعیت دانشجویی بود. مدل فراشناختی  PTSD ولز (۲۰۰۰)، بر این اصل استوار است که نگرانی و باورهای فراشناختی مثبت و منفی خاص، ارتباط مثبتی با نشانه‌های PTSD دارند. به علاوه، ارتباط مثبت بین باورهای فراشناختی خاص بوسیله نگرانی، میانجی‌گری می‌شود، ضمن اینکه در این مدل یک رابطه مستقیم بین باورهای فراشناختی منفی و نشانه‌های استرس پیش‌بینی شده است. در این مطالعه، ۱۷۱ دانشجو به صورت مقطعی مورد بررسی قرار گرفتند. مطابق با پیش‌بینی‌ها، راهبرد کنترل افکار به صورت نگرانی و باورهای فراشناختی مثبت و منفی، ارتباط مثبتی با نشانه‌های استرس داشتند. تحلیل‌های مسیر میانجی، حمایت‌هایی را از پیش‌بینی‌‌کننده‌های میانجی ارائه نمودند اما روابط وابسته به ابزارهای اندازه‌گیری نشانه‌ها بود. نتایج به دست  آمده از این مطالعه با سایر یافته‌های مطالعات قبلی در زمینه رابطه بین باورهای فراشناختی و PTSD مورد بحث قرار گرفته‌اند.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

buy Lexapro online uk Lexapro online pharmacy Lexapro online order buy Lexapro cheap