دستورالعمل ارائه خدمات روان¬شناختی در بحران کوئید 19 در سطح نیروهای مسلح توسط انجمن تدوین گردید

گروه خبر- کمیته اطلاع رسانی علمی انجمن علمی روانشناسی نظامی ایران زیر نظر دبیرخانه انجمن نسبت به تدوین دستورالعمل ارائه

بیشتر بخوانید

شاخص­های رفتاری مقابله ای و نشانه­های روانی در میان کودکانی که مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته­اند

شاخص­های رفتاری مقابله ای و نشانه­های روانی در میان کودکانی که مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته­اند ترجمه: داود کمیجانی دانشجوی

بیشتر بخوانید